ORD


Bruger du negativt ladede ord? Reagerer du ofte negativt? Omtaler du andre med negative ord? Taler du negativt til dig selv/om dig selv? Er det blevet en dårlig vane?

Du påvirker din hjerne med ord og tanker, og du kan ændre på påvirkningen. Det er muligt at påvirke hjernen mere positivt, så DU kan blive mere positiv/glad for dig selv og dine omgivelser, - og du vil opdage, at du får mere positivitet igen fra dine omgivelser – Den negative spiral kan således stoppes.  

Bliv bevidst om dine tanker og ord, og udskift de negative ord med positive. – og mærk, hvad det gør. Jeg kan give dig brugbare øvelser for at ændre på dårlige vaner.