Ergoterapi

Målgruppe:
  • senhjerneskadede
  • ældre
  • mennesker med funktionstab efter fysisk eller psykisk sygdom

Hvad: en vurdering af, hvad der skal til, for at DU kan få en større livskvalitet i hverdagen med fokus på de ressourcer, der er tilstede hos dig,  i familien og netværket.

Hvordan: rådgivning og vejledning til dig og dine pårørende. Der tages udgangspunkt i DIG og DIN hverdag og vejledes i forhold til meningsfulde aktiviteter, træning, boligændringer og hjælpemidler. Jeg kan hjælpe med at ansøge kommunen om hjælpemiddel/ boligændring eller  finde forhandler med henblik på egenbetaling. Jeg kan også tilbyde at deltage som bisidder i diverse møder

Desuden kan jeg tilbyde træning i almindelige daglige færdigheder, eksempelvis indkøb, personlig pleje, madlavning og vasketøj.

Ved hjemmebesøg må påregnes ekstra udgift til transport.